Uz pjesmu i gitaru župnik Staroga Grada don Ante Matulić je blagoslovio svu djecu, zaposlenike i Dječji vrtić.