Dječji vrtić Sardelice je javna ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Staroga Grada. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava,  uvažavanju individualnih potreba djece, razvijanje ljubavi prema mjestu i području u kojem žive te dijalektu.

Opći cilj odgojno-obrazovnog rada u programu predškolskog odgoja i obrazovanja dječjeg vrtića Sardelice je:

    zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba te poticanje njegovog razvoja.
    svoje osobne potencijale (sposobnosti), zadovoljiti svoje interese i time steći znanja, vještine,navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja.
    cjelovit razvoj ukupnih potencijala djeteta i napredovanje u svakom od njegovih aspekata, uz proširivanje, odnosno kvalitativno usavršavanje onih domena koje je već usvojilo. Također je važno zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba.Najvažniji preduvjeti za realizaciju zadaća i uvjeta za provedbu ciljeva programa su:

- omogućavanje zadovoljenja djetetovih potreba (bioloških, potrebe za sigurnošću, ljubavlju, pripadanjem, potrebe za samopoštovanjem, potrebe za samoostvarenjem),

- razvijanje samopoštovanja svakog djeteta i uvažavanje njegove posebnosti i posebnosti njegove obitelji,

- korištenje i poticanje komunikacijskih poruka koje utječu na oblikovanje pozitivnih osobina djetetove osobnosti,

-stjecanje iskustava, prorada doživljenoga i prorada iskustva u različitim situacijama preko različitih načina izražavanja,

- stjecanje znanja, vještina i navika te stvaranje stavova o sebi i drugima,

- uvažavanje polazišta da je učenje predškolske djece optimalno u uvjetima obogaćene slobodne igre i spontanog, situacijskog učenja kroz igru, doživljaje i bogate poticaje, a ne poučavanje kroz strukturirane i vonene sadržaje,

- briga za individualne potrebe,

- omogućavanje djetetovog slobodnog aktivnog stupanja u interakcije sa stvarima i okolinom uz odgojiteljsko osmišljavanje i obogaćivanje tih interakcija.

Dječji vrtić ima dva jutarnja programa:kraći boravak od 8 sati do 13 sati i duži boravak od 7 sati do 15 sati.U kraći program spada doručak i užina ,a u duži doručak,ručak i užina.U područnom odjelu Vrbanj provodi se kraći program od 8 sati do 13 sati.Cijene vrtića su za kraći program 260 kn,a za duži program 450 kn.

Vrtić nudi kraći program igraonice verificiran od strane Ministarstva znanosti za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom, dva puta tjedno po dva sata, a cijena je 200 kuna.Voditeljica igraonice je djelatnica vrtića.

U Vrtiću se provode i dva programa preko Udruga i to: Glazbena igraonica(prof.Jelena Gracin) i Engleski jezik(odgajateljica Ljerka Lučić)  u popodnevnim satima.