Ovdje možete vidjeti sve odluke i zaključke upravnog vijeća od 12.08.2013

Zapisnik sa I. sjednice održane 12.08.2013

Zapisnik sa II. sjednice održane 26.08.2013

Zapisnik sa III. sjednice održane 19.09.2013

Zapisnik sa IV. sjednice održane 27.09.2013

Zapisnik sa V. sjednice održane 15.10.2013

Zapisnik sa VI. sjednice održane 30.10.2013

Zapisnik sa VII. sjednice održane 10.12.2013

Zapisnik sa VIII. sjednice održane 24.01.2014

Zapisnik sa IX. sjednice održane 22.02.2014

Zapisnik sa X. sjednice održane 30.04.2014

Zapisnik sa XI. sjednice održane 19.05.2014

Zapisnik sa XII. sjednice održane 31.05.2014

Zapisnik sa XIII. sjednice održane 16.06.2014

Zapisnik sa XIV. sjednice održane 06.08.2014

Zapisnik sa XV. sjednice održane 25.08.2014

Zapisnik sa XVI. sjednice održane 08.09.2014

Zapisnik sa XVII. sjednice održane 23.09.2014

Zapisnik sa XVIII. sjednice održane 19.12.2014

Zapisnik sa XIX. sjednice održane 15.01.2015

Zapisnik sa XX. sjednice održane 06.02.2015

Zapisnik sa XXI. sjednice održane 24.02.2015

Zapisnik sa XXII. sjednice održane 02.03.2015

Zapisnik sa XXIII. sjednice održane 03.03.2015

Zapisnik sa XXIV. sjednice održane 11.03.2015

Zapisnik sa XXV. sjednice održane 31.03.2015

Zapisnik sa XXVI. sjednice održane 30.04.2015

Zapisnik sa XXVII. sjednice održane 24.06.2015

Zapsinik sa XXVIII. sjednice održane 24.07.2015

Zapisnik sa XXIX. sjednice održane 26.08.2015

Zapisnik sa XXX. sjednice održane 29.09.2015

Zapisnik sa XXXI. sjednice održane 13.10.2015

Zapisnik sa XXXII. sjednice održane 26.11.2015

Zapisnik sa XXXIII. sjednice održane 02.03.2016

Zapisnik sa XXXIV. sjednice održane 04.05.2016.

Zapisnik sa XXXV. sjednice održane 28.06.2016

Zapisnik sa XXXVI sjednice održane 28.07.2016

Zapisnik sa XXXVII. sjednice održane 25.08.2016

Zapisnik sa XXXVIII sjednice održane 07.10.2016.