Natječaj za odgajatelja i spremačicu

natjecajodgajatelj1001

natjeajodgakatelj01

natjecajspremacica1001

natjecajspremacica2001

Obavijest o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Sardelice

          grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

Klasa: 601-03/18-01/7

Ur broj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 26.6.2018.

 

 

 

OBAVIJEST

O rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Sardelice

 

 

Slijedom provedenog postupka upisa djece u Dječji vrtić Sardelice, Upravno vijeće donijelo je 26.6.2018.godine Rješenje o upisu djece u vrtićke i jasličke programe Dječjeg vrtića Sardelice za pedagošku godinu 2018./2019. te Rješenje o upisu djece u vrtićke i jasličke programe tijekom mjeseca srpnja i kolovoza pedagoške godine 2017./2018.

Rezultati upisa su istog dana objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Sardelice u Starom Gradu.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

____________________

Venija Vranković

 

Natječaj za odgajatelja i pedagoga

U TIJEKU SU NATJEČAJI ZA ODGAJATELJA-ICU I PEDAGOGA-ICU U DJEČJEM VRTIĆU

 

SARDELICE-STARI GRAD

 

NATJEČAJI SU OTVORENI DO 16.06.2018.

 

DETALJI U LINKU

 

NATJEČAJ ZA ODGAJATELJA

NATJEAČAJ ZA PEDAGOGA

ODLUKA O UPISU DJECE U REDOVNE VRTIĆKE I JASLIČKE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA SARDELICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

                         grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                        stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

Klasa: 601-07/18-01/2

Ur broj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 17.5.2018.

 

 

 

Na temelju članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), čl. 43 stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09.), članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Sardelice te prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sardelice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice na sjednici održanoj 17.5.2018. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

O UPISU DJECE U REDOVNE VRTIĆKE I JASLIČKE PROGRAME DJEČJEG

VRTIĆA SARDELICE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

 

 

 

I .

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa djece u redovane jasličke i vrtićke programe za pedagošku godinu 2018./2019.

II .

Upis djece započinje, 4.lipnja i traje do 11.lipnja 2018. godine.

III .

Upis djece provodit će zamjenica ravnateljice Marija Majić, danima 4., 5., 7. i 11. lipnja od 9 do 12 sati u uredu ravnateljice.

IV .

U dječji vrtić upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2018. godine navršavaju dvije godine života u Starome Gradu te u p. o. Vrbanj se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2018. godine navršavaju tri godine života.

V.

U dječji vrtić, u mlađu jasličku skupinu, upisuju se i djeca koja do 31. kolovoza 2018. godine navršavaju jednu godinu života u Starome Gradu. Mlađa jaslička skupina započet će s radom tijekom pedagoške 2018./2019. kada se ostvare svi adekvatni uvjeti provođenja odgojno-obrazovnog programa.

VI .

Prednost pri upisu u Vrtić ostvaruju :

  1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,

  2. Djeca čiji je roditelj žrtva i invalid Domovinskog rata sa 70% i više invaliditeta

  3. Djeca u udomiteljskim obiteljima

  4. Djeca sa lakšim teškoćama u razvoju

  5. Djeca obaju zaposlenih roditelja, odnosno djeca samohranih zaposlenih roditelja:

- s troje i više djece

- s dvoje djece

- s jednim djetetom

6. Djeca iz obitelji s troje i više djece, ako roditelji nisu zaposleni

7. Djeca s teškoćama u razvoju

8.Djeca samohranih roditelja.

 

VII .

Uz upitnik za upis djeteta u program vrtića (koji se ispunjava na upisu) roditelji prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list

  • Potvrda o mjestu prebivališta

  • Potvrda o radnom statusu roditelja i drugim čimbenicima bitnim za ostvarivanje prava prednosti prilikom upisa

  • Potvrda o zdravlju djeteta te potvrda o cijepljenju.

VIII .

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa dječjim vrtićem.

IX.

Cijenu vrtića određuje Osnivač.

 

X .

Informacije o upisima objavit će se putem web stranice Dječjeg vrtića Sardelice www.dvs.hr, oglasne ploče, web stranice Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr i na oglasnim pločama Stari Grad, Dol i Vrbanj.

 

XI .

Konačan popis djece objavit će se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića kroz lipanj 2018.godine.

 

XII .

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rješenjem Upravnog vijeća Vrtića o upisu imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića Sardelice.

XIII .

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 17. svibnja 2018. godine

 

 

__________________

Venija Vranković,

Predsjednica Upravnog vijeća

Potkategorije

Obavijesti

OBAVIJEST RODITELJIMA O POČETKU PEDAGOŠKE GODINE 2018./2019.

Dragi roditelji,

Dječji vrtić „Sardelice“ obavještava svoje korisnike da će početak pedagoške godine 2018./2019. biti u ponedjeljak 3.rujna 2018. godine.

Zbog pripreme prostora odgojna skupina mlađe jaslice započet će s radom čim se za to ostvare uvjeti, o čemu ćemo Vas naknadno obavijestiti.

Radujemo se novom početku, zajedničkoj igri, učenju i druženju.

Zamjenica ravnateljice

 

Marija Majić

POTVRDA O POHAĐANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

Poštovani roditelji predškolaca

molio Vas da preuzmete POTVRDU O POHAĐANJU PROGRAMA PREDŠKOLE, za svoje djete do 10.7.2016.god. u računovodstvu Vrtića.

Hvala

TRI PRAŠČIĆA

Utorak, 7.6. 2016.god u 11 i 30 sati u goste nam dolaze štičenici doma Juraj Bunaći, koji će izvesti predstavu TRI PRAŠČIĆA.

Dječji vrtić Sardelice