Rješenje o upisu djece u vrtićke i jasličke programe Dječjeg vrtića Sardelice za pedagošku godinu 2019./2020.

 

 

               grb

REPUBLIKA HRVATSKA

          SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     stg

      DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

 

Klasa: 601-07/19-01/2

Urbroj: 2128/03-03-19-1

Stari Grad, 18. lipnja 2019. god.

Na temelju čl. 1 a , 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) čl. 44. stavak 1, ćl.96. stavak 1, čl.97. stavak 1, i čl.98. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. 47/09) čl. 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sardelice i čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Sardelice.

Upravno Vijeće Dječjeg vrtića Sardelice na XXIII. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. god. donosi

 

R J E Š E N J E

 

o upisu djece u vrtićke i jasličke programe Dječjeg vrtića Sardelice za

                                

                                   pedagošku godinu 2019./2020.

 

Pravo na upis u pedagošku godinu 2019./2020. ostvarili su zahtjevi roditelja pod rednim brojem:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

26.

 

Pravo na upis u pedagošku godinu 2019./2020. nisu ostvarili zahtjevi roditelja pod rednim brojem:

14.

20.

 

25.

 

NAPOMENA:

Rad u sezonskoj odgojno- obrazovnoj skupini neće se realizirati tijekom ljetnih mjeseci ( srpanj i kolovoz ) 2019.god.

Zbog uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtjevi roditelja za upis djece u dječji vrtić vode se pod rednim brojem koji su uručeni roditeljima pri podnošenju zahtjeva za upis.

Pouka o pravnom lijeku:

Podnositelji zahtjeva koji smatraju da je ovom Odlukom povrijeđeno njihovo pravo imaju pravo žalbe u roku od 15 dana računajući od dana oglašavanja iste.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sardelice.

Rješenje je oglašeno dana 26. lipnja 2019. god.

 

Predsjednica UV                                                      Ravnateljica

Venija Vranković                                                    Antonia Bubalo

Oglas o provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica

 

upis1upis2upis3

Odluka

grb                                          

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                             stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

Klasa: 601-05/18-01/16

Ur.broj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 28. kolovoza 2018. god.

 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice na XVI. sjednici održanoj dana 28.8.2018. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

 

O ukidanju dana subote kao oblika dežurstva u pedagoškoj godini 2018./2019. te o produženju kraćeg programa (8-13h) sa 5-satnog na 5,5- satni (8-13:30h) za svu djecu korisnike tih programa.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                    Venija Vranković

Obavijest o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Sardelice

          grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     stg

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

Klasa: 601-03/18-01/7

Ur broj: 2128/03-03-18-1

Stari Grad, 26.6.2018.

 

 

 

OBAVIJEST

O rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Sardelice

 

 

Slijedom provedenog postupka upisa djece u Dječji vrtić Sardelice, Upravno vijeće donijelo je 26.6.2018.godine Rješenje o upisu djece u vrtićke i jasličke programe Dječjeg vrtića Sardelice za pedagošku godinu 2018./2019. te Rješenje o upisu djece u vrtićke i jasličke programe tijekom mjeseca srpnja i kolovoza pedagoške godine 2017./2018.

Rezultati upisa su istog dana objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Sardelice u Starom Gradu.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

____________________

Venija Vranković

 

Potkategorije

Obavijesti

OBAVIJEST RODITELJIMA O POČETKU PEDAGOŠKE GODINE 2018./2019.

Dragi roditelji,

Dječji vrtić „Sardelice“ obavještava svoje korisnike da će početak pedagoške godine 2018./2019. biti u ponedjeljak 3.rujna 2018. godine.

Zbog pripreme prostora odgojna skupina mlađe jaslice započet će s radom čim se za to ostvare uvjeti, o čemu ćemo Vas naknadno obavijestiti.

Radujemo se novom početku, zajedničkoj igri, učenju i druženju.

Zamjenica ravnateljice

 

Marija Majić

POTVRDA O POHAĐANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

Poštovani roditelji predškolaca

molio Vas da preuzmete POTVRDU O POHAĐANJU PROGRAMA PREDŠKOLE, za svoje djete do 10.7.2016.god. u računovodstvu Vrtića.

Hvala

TRI PRAŠČIĆA

Utorak, 7.6. 2016.god u 11 i 30 sati u goste nam dolaze štičenici doma Juraj Bunaći, koji će izvesti predstavu TRI PRAŠČIĆA.